תקשורת ואינפורמציה קוונטית במסגרת תכנית הלימודים המורחבת בפיזיקה ובהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

מקבץ בחירה בתקשורת ואינפורמציה קוונטית בתכנית פיזיקה והנדסת חשמל ואלקטרוניקה

תקשורת ואינפורמציה קוונטית. המסלול המשולב של פיזיקה והנדסת חשמל נועד לבנות את עתודת החוקרים והמהנדסים אשר יתפסו עמדות מפתח במחקר המדעי ובהנהגת התעשיה עתירת הידע בארץ.

מקבץ הקורסים מיועד להכשיר תלמידים המעוניינים להשתלב בתחום חזיתי חדש זה, ויקנה לתלמידים בתכנית ידע בסיסי מקיף בפיזיקה בהדגש של יסודות התקשורת קוונטית, כולל אינפורמציה קוונטית ידע בסיסי בחישוב ובחומרה הרלוונטית.

 

מקבץ הקורסים בתקשורת ואינפורמציה קוונטית בתכנית בפיזיקה ובהנדסת חשמל ואלקטרוניקה יכלול:

  1. חומרה קוונטית (4 נ"ז)
  2. אינפורמציה קוונטית (4 נ"ז)
  3. חישוב קוונטי (4 נ"ז)
  4. מבוא למערכות תקשורת או מבוא לתקשורת ספרתית (4 נ"ז)
  5. מעבדה בפיזיקה ג' - ניסויים בחישוב קוונטי (6 נ"ז)
  6. אלקטרוניקה קוונטית (3 נ"ז)

 היקף כולל: 25 נ"ז.

 

מועד הפעלה מתוכנן: אוקטובר 2020.

 

אופן קביעת הציון: קורסים פרונטליים – בחינה; קורסי מעבדה – ראו דוגמאות לעיל.

 

קהל היעד: מסלול יעודי חדש תקשורת ואינפורמציה קוונטית כחלק מלימודי החובה של התלמידים בתואר המורחב בפיזיקה והנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובתואר הכפול בפיזיקה ובהנדסת חשמל; חלק מהקורסים יוצעו כלימודי בחירה גם לתלמידי התכניות האחרות בפיזיקה או בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה. הקורסים חומרה קוונטית, אינפורמציה קוונטית, מעבדה בפיזיקה ג' - ניסוי בחישוב קוונטי משותפים עם התכנית הדו-חוגית פיזיקה מדמ״ח - המסלול לחישוב קוונטי.

 

רשימת הניסויים והקורסים >

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>