מסלול לימודים חדש לתואר ראשון, בדגש על חישוב קוונטי, במסגרת תכנית הלימודים הדו-חוגית בפיזיקה ובמדעי המחשב

מקבץ קורסים: תכנית דו-חוגית פיזיקה-מדמ״ח במסלול חישוב קוונטי

תכנית זו מיועדת להכשיר תלמידים המעוניינים להשתלב בתחום חזיתי חדש זה, ותקנה לתלמידים ידע בסיסי מקיף בפיזיקה ובמדעי המחשב, בתוספת יסודות החישוב הקוונטי, כולל אלגוריתמים, תורת המידע וחומרה.

המקבץ כולל את הקורסים החדשים הבאים, אשר יילמדו במסגרת התכנית הדו-חוגית החדשה לתואר ראשון בפיזיקה-מדמ"ח במסלול חישוב קוונטי:

  1. אלגוריתמים קוונטיים (4 נ"ז)
  2. חומרה קוונטית (4 נ"ז)
  3. אינפורמציה קוונטית (4 נ"ז)
  4. מעבדה בפיזיקה ג' - ניסוי בחישוב קוונטי (3 נ"ז)
  5. סדנה במדעי המחשב בדגש חישוב קוונטי (5 נ"ז)

היקף כולל: 20 נ"ז.

 

מועד הפעלה מתוכנן: אוקטובר 2020.

 

אופן קביעת הציון: קורסים פרונטליים – בחינה; קורסי מעבדה – ראו דוגמאות לעיל.

 

קהל היעד: חלק מלימודי החובה של תלמידי התכנית הדו-חוגית החדשה לתואר ראשון בפיזיקה-מדמ"ח במסלול חישוב קוונטי; יוצעו כלימודי בחירה גם לתלמידי התכניות האחרות.

 

רשימת הניסויים והקורסים >

 

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>